Kde mě seženeš?

Mě nepřehlédneš. Najdeš mě všude tam, kde září tahle žlutá koule.

Najít kouli